Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Lịch công tác tuần 11 Năm học 2013-2014 (Từ 21/10 đến 13/10)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5285

Lịch công tác tuần 11 Năm học 2013-2014 (Từ 21/10 đến 13/10) 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(21/10)

 

 

Thứ 3

(15/10)

 

 

Thứ 4

(22/10)

7h30: Tập huấn tại Đàn nẵng :đ/c Đỗ Hà, Đại.

 

Thứ 5

(23/10)

7h30: Họp tổ KHTN

14h30 : Họp tổ KHXH

Thứ 6

(24/10)

 

 

Thứ 7

(25/10)

 

15h30 : GV đến trường vào điểm

Chủ nhật

(26/10)