Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Lịch công tác tuần 15 Năm học 2013-2014 (Từ 18/11 đến 24/11)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5229

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(18/11)

 

T4,5 : Họp HĐ thi đua khen thưởng

Thứ 3

(19/11)

 

 

Thứ 4

(20/11)

8h : Liên hoan 20/11

 

Thứ 5

(21/11)

 

Họp liên môn , Kt hs

Thứ 6

(22/11)

 

 

Thứ 7

(23/11)

 

13h30: Hội thi cây đàn tuổi thơ: Hồng, Vũ Hà

Chủ nhật

(24/11)