Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Lịch kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2013- 2014
Ngày đăng 16/12/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5285

I.     Các môn kiểm tra chung đề, thống nhất toàn quận ( Ra đề, in sao đề đến mỗi học sinh)

Khối

Môn kiểm tra

Thời gian

Thời lượng KT

6

Toán, Ngữ văn, Anh văn, Sinh

Thứ 3 ngày 24/12/2013

Sáng : Văn, Sinh

Chiều : Toán, Anh văn

Toán, Ngữ văn : 90 phút

Anh văn, Sinh : 45 phút

7

Toán, Ngữ văn, Anh văn, Sinh

Thứ 4 ngày 25/12/2013

Sáng : Văn, Sinh

Chiều : Toán, Anh văn

Toán, Ngữ văn : 90 phút

Anh văn, Sinh : 45 phút

8

Toán, Ngữ văn, Anh văn, Sinh

Thứ 5 ngày 26/12/2013

Sáng : Văn, Sinh

Chiều : Toán, Anh văn

Toán, Ngữ văn : 90 phút

Anh văn, Sinh : 45 phút

9

Toán, Ngữ văn, Anh văn, Sinh

Thứ 6 ngày 27/12/2013

Sáng : Văn, Sinh

Chiều : Toán, Anh văn

Toán, Ngữ văn : 90 phút

Anh văn, Sinh : 45 phút

 

II.      Thời gian biểu

 

Thời gian

Ngày 24/12

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

7h30-9h00

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

9h00-9h30

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

9h30-10h15

Sinh 6

Sinh 7

Sinh 8

Sinh 9

13h30-15h00

Toán 6

Toán 7

Toán 8

Toán 9

15h00-15h30

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

15h30-16h15

Anh văn 6

Anh văn 7

Anh văn 8

Anh văn 9


III.Lịch kiểm tra Học kỳ I các môn của trường ra đề

Thứ , ngày

Khối

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Thứ 3 :17/12

7

Sử

GDCD

9

Hóa

Sử

GDCD

6

GDCD

 

8

Hóa

GDCD

Thứ 4 :18/12

7

Địa lý

Công nghệ

 

9

Công nghệ

Địa lý

6

Sử

Công nghệ

Địa lý

8

Sử

Công nghệ

Địa lý