Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Đảm bảo sự liên thông trong việc dạy học ngoại ngữ giữa các cấp học phổ thông
Ngày đăng 22/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 115

Nhằm hướng dẫn dạy học môn ngoại ngữ (NN) trong các trường THCS và THPT, Bộ GD-Đ T v ừa ban hành vă n bản số 7984/BGDĐ T - GDTrH g ửi các sở GD-Đ T v ề việc dạy học NN.

Theo đó, trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố, trong các trường THCS và THPT cần bố trí dạy một số NN nhằm đáp ứng nhu cầu học NN của học sinh và yêu cầu đa dạng của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực. Các trường cần quan tâm duy trì và phát triển đội ngũ giáo viên NN cả về số lượng và chất lượng; không chuyển giáo viên NN này sang dạy NN khác hoặc môn học khác. Đồng thời, các sở GD-ĐT xây dựng quy hoạch để bảo đảm sự liên thông trong việc dạy học NN giữa các cấp học phổ thông.

Các trường thực hiện chương trình giảng dạy NN thứ nhất (NN1) là một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc từ cấp THCS, tiến tới dạy đại trà chương trình 7 năm ở cả cấp THCS và cấp THPT. Điều này nhằm sớm chấm dứt việc thi tốt nghiệp bằng môn khác thay thế môn NN do chưa tổ chức cho học sinh hoàn thành chương trình NN. Bên cạnh đó, các trường nên tích cực triển khai dạy NN thứ 2 (NN2) cho học sinh đã học NN1, trước hết tại các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường học trên 6 buổi/tuần và các trường khác có điều kiện.