Lịch công tác tuần 10 Năm học 2013-2014 (Từ 14/10 đến 13/10)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5326

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(14/10)

 

 

Thứ 3

(15/10)

8h15: HT DỰ HN tại Cung Việt tiệp

 

Thứ 4

(16/10)

 

 

Thứ 5

(17/10)

 

14h : Tập huấn bộ môn ngữ văn tại trường.

Thứ 6

(18/10)

 

 

Thứ 7

(19/10)

 

15h30 : tổ chức kỷ niệm 20-10

Chủ nhật

(20/10)