Lịch công tác tuần 12 Năm học 2013-2014 (Từ 27/10 đến 13/10)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5125

Lịch công tác tuần 12 Năm học 2013-2014 (Từ 27/10 đến 13/10) 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(27/10)

 

 

Thứ 3

(28/10)

 

15h30: Họp chi bộ

Thứ 4

(29/10)

 

 

Thứ 5

(30/10)

7h30: Họp tổ KHTN

14h30 : Họp tổ KHXH

Thứ 6

(1/10)

 

16h30: Họp GVCN

Thứ 7

(2/11)

 

15h45 : Họp HĐGV

Chủ nhật

3/11)