Lịch công tác tuần 13 Năm học 2013-2014 (Từ 3/11 đến 9/11)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5115

Lịch công tác tuần 13 Năm học 2013-2014 (Từ 3/11 đến 9/11) 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(4/11)

 

 

Thứ 3

(5/11)

7h15: đ/c Đỗ Hà, Vũ Hà dự giờ GVG An Đà

 

Thứ 4

(6/11)

 

 

Thứ 5

(7/11)

7h30: Họp tổ KHTN

14h30 : Họp tổ KHXH

15h: Tổ chức ngày pháp luật

Thứ 6

(8/11)

 

 

Thứ 7

(9/11)

 

15h30: Họp kiểm điểm ĐV

Chủ nhật

(10/11)