Lịch công tác tuần 14 Năm học 2013-2014 (Từ 11/11 đến 17/11)
Ngày đăng 28/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 5229

Lịch công tác tuần 14 Năm học 2013-2014 (Từ 11/11 đến 17/11) 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14  NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

(ngày /tháng)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

(11/11)

 

 

Thứ 3

(12/11)

7h15: đ/c Vân chấm thi GVG Lạc Viên

 

Thứ 4

(13/11)

7h: Họi thi GVG trường THCS Nguyễn ĐÌnh Chiểu

 

Thứ 5

(14/11)

Các tổ CD sơ kết thi đua đợt I

 

Thứ 6

(15/11)

 

 

Thứ 7

(16/11)

 

15h30: Duyệt Văn nghệ 20-11

Chủ nhật

(17/11)