Chiến lược phát triển trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (2015 - 2020)
Ngày đăng 05/12/2015 | 08:05 | Lượt xem: 12335

Chiến lược phát triển nhà trường trong 5 năm 2015 - 2020

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số 42  /KH-THCSNĐC

Quận Ngô Quyền, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 05 NĂM

TỪ 1/2015 – 12/2020

 

 

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1. Điểm mạnh:

1.1. Đội ngũ CBGV-CNV:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:  trong đó:

+ Biên chế: 30 người.

+ Hợp đồng: 05 (giáo viên: 2; nhân viên bảo vệ, lao công: 03)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó: 04 cán bộ giáo viên là thạc sỹ.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Cán bộ quản lý: có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn nhà trường; tích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.

1.2 Học sinh:

- Chất lượng đào tạo của nhà trường ổn định trên cả hai phương diện giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác Đoàn – Đội và hoạt động phong trào liên tục được xếp loại xuất sắc.

- Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục:

Năm học

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

2012-2013

48,97%

 

38,66%

 

11,86%

 

0,52%

93,04%

5,93%

 

0.26%

 

0,26 %

2013-2014

48%

39%

13 %

0

93%

6%

1%

 

0

2014-2015

64,11%

26,38%

9,2%

0

94,48%

4,91%

0.61%

0

- Kết quả thi học sinh giỏi:

Năm học

Cấp quận

Cấp thành phố

Tổng

Nhất

Nhì

Ba

KK

Tổng

Nhất

Nhì

Ba

KK

QG

2012-2013

24

7

5

11

1

5

0

1

2

2

0

2013-2014

24

5

5

14

0

9

1

5

2

1

2

2014-2015

21

7

7

7

0

7

0

3

2

2

1

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 100%

- Tỷ lệ thi đỗ vào THPT: Từ 58,7% -> 84,9%

1.3 Cơ sở vật chất: Về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của dạy và học.

-Có đủ phòng học và các phòng chức năng.Đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học hiện đại phục vụ tốt cho đổi mới phương pháp dạy học.

2. Điểm hạn chế:

- Hệ thống thông tin quản lý đang dần được xây dựng đồng bộ.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Năng lực thực tiễn của đội ngũ giáo viên chưa thực sự đồng đều. Đội ngũ giáo viên nòng cốt giữ trọng trách bồi d­ưỡng học sinh giỏi có độ tuổi bình quân khá cao (Trên 50 tuổi). Lực lượng giáo viên trẻ đ­ược bổ sung trong những năm gần đây tuy có cố gắng song còn thiếu kinh nghiệm, ít người đã có được khả năng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, chưa đáp ứng nhiệm vụ mũi nhọn  của tr­ường. Một số giáo viên còn hạn chế trong việc giảng dạy, quản lý, giáo dục học sinh theo hướng đổi mới.

- Chất lượng học sinh: Một bộ phận nhỏ học sinh ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, thiếu sự quan tâm của gia đình.

- Cơ sở vật chất:  

Nhà trường chưa được xây dựng đồng bộ các khu nhà, sân tr­ường nhỏ, ch­ưa đáp ứng đầy đủ việc học tập môn Thể dục và các hoạt động,vui chơi của học sinh. Trường chưa có khu hành chính riêng biệt mang đúng đặc thù chuyên môn.

3. Thời cơ:

- Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Quận ủy,UBND, Phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền. Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương , ban đại diện CMHS luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt cho mọi hoạt động giáo dục.

- Trường đã được UBND Quận duyệt quy hoạch tổng thể từ năm 2010và đã được xây dựng xong giai đoạn I.

- Cơ chế thu hút nhân tài về công tác đội ngũ của Quận  là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức nhà trường.Đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được trẻ hóa, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.

- Nhận thức về giáo dục và nhu cầu giáo dục chất lượng cao của xã hội phát triển nhanh chóng.

4. Thách thức:

- Xã hội đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng về tầm nhìn sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên cần bứt phá để theo kịp sự phát triển của giáo dục.

- Sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà trường tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng.

- Sự tác động của những tiêu cực do mặt trái cơ chế thị trường mang lại đòi hỏi nhà trường phải có những giải pháp quyết liệt trong vấn đề giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Giữ vững và phát huy số lượng, chất lượng công tác học sinh giỏi.

- Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và công tác quản lý.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn:

- Giữ vững và nâng cao vị thế của nhà trường trong những năm tiếp theo để nhà trường thực sự là nơi học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên  và học sinh luôn tự giác phấn đấu vươn lên vì danh dự và truyền thống nhà trường, đáp ứng các yêu cầu phát triển của ngành giáo dục.

2. Sứ mệnh:

- Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

- Tình đoàn kết                                               - Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm                                  - Sự hợp tác

- Lòng tự trọng                                                - Tính sáng tạo

- Dân chủ                                                        - Khát vọng vươn lên

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

1. Mục tiêu chung:

 - Định hướng từng bước xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia dự kiến vào năm 2017.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng  yêu cầu đổi mới.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 85%.

- Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, giáo viên về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

2.2. Học sinh:

- Chất lượng học tập:

                      + Trên 90% học lực khá, giỏi

                      + Thi đỗ THPT công lập: Từ 70 % trở lên.

                      + Thi học sinh giỏi: Đạt 50% trở lên tổng số học sinh tham gia

- Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống :

                        + Chất lượng đạo đức: 98% số học sinh trở lên hạnh kiểm khá, tốt.

                       + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

2.3. Cơ sở vật chất:

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch nhà trường theo hướng chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm " Xanh - Sạch - Đẹp", an toàn, trong sáng, lành mạnh.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh :

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục, chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục THCS.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giáo dục cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Giữ vững và phát huy truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu lực quản lý của: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội thiếu niên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ :

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Luôn có phương châm ưu tiên tạo điều kiện để đội ngũ được  học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ cơ bản, có năng lực sư phạm tốt, là việc làm cốt lõi để xây dựng thương hiệu nhà trường.

- Tổ chức hoặc tham gia các hội thảo về công tác HSG để nâng cao trình độ chuyên môn,kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, cốt cán chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị :

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản, khai thác sử dụng đạt hiệu quả, lâu dài.

- Phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất; kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc.Xây dựng trang Website của trường đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

 - Phụ trách: Phó Hiệu trưởng, Ban quản trị mạng.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách theo quy định.

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

- Phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, kế toán, Ban đại diện CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu:

- Từ đội ngũ giáo viên có uy tín về năng lực sư phạm, bằng kết quả giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tập trung xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Tuyên truyền, xây dựng và phát huy mạnh mẽ  truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường. Đảm bảo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được thông qua Hội đồng trường, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên,  phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường thông qua trang Website của trường.

2. Tổ chức:

- Thành lập các tiểu ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo từng bước gồm các thành viên đại diện cấp ủy chi bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, các Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn,Tổng phụ trách đội thiếu niên, Bí thư đoàn, đại diện thanh tra nhân dân, đại diện cha mẹ học sinh.

- Ban chỉ đạo là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược. Đánh giá, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2012 – 2015 đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Về cơ bản xây dựng được đội ngũ giáo viên nòng cốt làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn học. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong nhà trường.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2015 -  2017: Hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại hóa. Từng bước tăng tỉ lệ tuyển sinh, chất lượng tuyển sinh. Đảm bảo sự phát triển nhà trường mang tính bền vững, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đặt ra.

4. Phân công thực hiện:

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức, thành viên trong nhà trường phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra .

- Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  các tiểu ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phối kết hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

- Các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đề xuất những giải pháp để thực hiện đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

- Các Tổ trưởng chuyên môn và người phụ trách các đoàn thể: Căn cứ chiến lược này và kế hoạch hàng năm của nhà trường để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, của bộ phận ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ để xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phổ biến, triển khai chiến lược trong các phiên họp phụ huynh học sinh, đóng góp các giải pháp, phối hợp và hỗ trợ  nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

VI.  KẾT LUẬN

Giáo dục trong thời kỳ hội nhập cần phải bảo đảm phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng, phát huy tối đa nội lực, giữ vững bản lĩnh chính trị, từng bước tiếp cận nền giáo dục tiên tiến thế giới. Chúng tôi tự hào về những thành tích đã đạt được trong những năm qua, góp phần cùng ngành giáo dục - đào tạo Quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi đó còn bộn bề những khó khăn, thử thách đối với những người làm công tác giáo dục - đào tạo đặc biệt là cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Kế hoạch nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh  đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

  

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

  Vũ Nguyên Nhung